Cosmic Light:Author Katerina Kostaki's Book shares an evolutionary Path to Light

Cosmic Light:Author Katerina Kostaki's Book Shares an Evolution Path to Light

                Cosmic Light , A Cosmic Poetry Book         by author Katerina Kostaki Xlibris Publishing Cosmic Light:Author ...

Wednesday, October 26, 2016

Ερωτήσεις απο την κοινότητα Goodreads.com προς την συγγραφέα Κατερίνα Κωστάκη


Επίσημη σελίδα της Κατερίνας Κωστάκη στο Goodreads.com: https://www.goodreads.com/KaterinaKostaki

 

 

Thursday, October 20, 2016

HOW TO FEEL FULFILLED AS AN ARTIST -ΠΩΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣΠΩΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
(η πως να ξεφορτωθείς το αυτο-μπλοκάρισμα)

  1.  Ποτέ μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους καλλιτέχνες.
  2. Να γνωρίζεις πως η οικογένεια σου είναι προκατελλειμένη.Είτε προς είτε εναντίον, οι απόψεις τους λοξεύουν, και δεν αντιπροσωπεύουν μια ακριβή απεικόνιση της εργασίας σου προς τον κόσμο.
  3.  Να βασίσεις την επιτυχία σου στο πως η τέχνη σου έχει εμπλουτίσει την ζωή σου και πως αισθάνεσαι όταν την δημιουργείς.
  4. Διαρκώς να σπρώχνεις τον εαυτό σου να επεκτείνεται και να μαθαίνει.
  5.  Γνώριζε οτι η τέχνη δεν μπορεί ποτέ να μετρηθεί με δολλάρια, και δε νμπορεί να εκτιμηθεί σε αξία.
  6. Πίστευε οτι όταν κάνεις τον κόσμο περισσότερο όμορφο, υπάρχουν πάντα αρκετά.Τίμια εργασία δεν σημαίνει οτι είναι συμβιβασμός , εάν υποστηρίζει την δημιουργία τέχνης.
  7. Θυμήσου οτι είναι η δουλειά του καλλιτέχνη να δημιουργεί νεο πολιτισμό, και οχι απλά να αναμασά οτι υπάρχει.
  8. Μην περιμένεις την οικογένεια σου να εκτιμήσει την τέχνη σου, αλλά κάνε οτι καλύτερο να τους εκπαιδεύσεις, υπομονετικά.
  9.  Όταν ένας πελάτης/ιδιοκτήτης γκαλλερί/προστάτης προσφέρουν την συμβουλή τους, χαμογέλασε και νεύσε.Μετά δημιούργησε την τέχνη σου αυθεντικά.
  10. Θυμήσου τι είπε ο Νταλί "Μην έχεις τον φόβο της τελειότητας.Δεν θα την φτάσεις ποτέ".

Sunday, October 2, 2016

Zen Master and the Scoprio, a didactic story


"A Zen Master sees an scorpion drown and decided to pull the scorpio from the water. He calmly extended his hand out to reach the creature when he did, the scorpion stung him.
With the effect of pain, the master let go the creature and it fell back into the water, the Master realising that the scorpio is drowning. 
He got back and try to rescue the scorpion but the scorpion stung him again. 
The master let it go again, after a bit relief from the pain. 
The teacher tried pricked the creature again and the scorpio stung him again.

A young disciple standing by, approached the Master and said, "Excuse me Master, you are going to hurt yourself try to save that evil, vicious creature! why are you insist??
Do not you understand that each time you try help the creature, it sting you? "
The master replied, the nature of the scorpion is to sting and mine is to help and it will not change mine in helping the scorpio.

So the teacher thought for a while and used a leaf from the nearby tree to pull the scorpion from the water and saved his life, then turning to his young disciple, he continued:

"Do not change your nature if someone hurts you, just take precautions.
Some pursue happiness, others create it.

People are mostly ungrateful for the profits you always offer, but that's not a reason to stop sharing goodness, to give up love that you have within.

Preoccupy yourself more with your conscience than your reputation. 

Because your consciousness is what you are and your reputation is what others think of you.


When life presents you with thousand reasons to cry, show it that you have a thousand reasons to smile. "

*Read the Greek version here

A posititive vibration and the bright side of life-Η θετική δόνηση και η συγκέντρωση στην φωτεινή πλευρά της ζωής


Saying "Hello" to all friends with a positive vibration and focus on the bright side of life
Λέγοντας"Γεια" σε όλους τους φίλους με μια θετική δόνηση και συγκέντρωση στην φωτεινή πλευρά της ζωήςSaturday, October 1, 2016

Kevin Trudeau:How to deal with negative people/Κέβιν Τρυντώ: Πως να ασχοληθείς με αρνητικούς ανθρώπους


Many people ask me how to deal with negative people. Everyone has "negative" people in their lives. Everyone has people who talk bad about you behind your back; will turn their back on you when things are not going well; will stab you in the back; will be disloyal to you; who are jealous of you; who will try to hurt you; who will do everything they can to see you suffer; and the list goes on.

Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν πως να ασχοληθούν με αρνητικούς ανθρώπους.Ο καθένας έχει αρνητικούς ανθρώπους στην ζωή τους.Ο καθένας έχει ανθρώπους που μιλούν άσχημα πίσω από την πλάτη του.Που θα γυρίσουν την πλάτη τους σε εσένα όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλά.Που θα σε μαχαιρώσουν πισώπλατα.Που θα είναι μη πιστοί σε εσένα.Που σε ζηλεύουν.Που θα προσπαθήσουν να σε πληγώσουν.Που θα κάνουν οτιδήποτε που μπορούν για να σε δουν να υποφέρεις. Και η λίστα συνεχίζεται. 

Everyone has such people in their lives. It does not matter if you are a saint, a successful business person, a spiritual person, a mother, a dad, a worker, a famous celebrity, a journalist, a radio host, an author, a Politian, a doctor, or an artist.

Ο καθένας έχει τέτοιους ανθρώπους στην ζωή του.Δεν έχει καμία σημασία εάν είσαι άγιος, ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, ένας πνευματικός άνθρωπος, μια μητέρα, ένας πατέρας, ένας εργάτης, ένας διάσημος, ένας δημοσιογράφος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας συγγραφέας, ένας πολιτικός, ένας γιατρός ή ένας καλλιτέχνης.

Everyone has "haters" in their life. Mother Theresa had many such people. Steven Jobs, Trump, Marc Cuban, Rush Limbagh, Howard Stern, and every business leader has "haters", detractors, and critics. Yogi's, Guru's, Spiritual Meditators, and every religious leader in every religion has people who try to "debunk" and "expose" these champions of free speech.

Ο καθένας έχει "ανθρώπους που τον μισούν" στην ζωή του.Η Μητέρα Τερέζα είχε πολλούς τέτοιους ανθρώπους.Ο Στίβεν Τζομπς, ο Τράμπ,ο Μάρκ Κιούμπαν, ο Ράς Λίμπαχ, ο Χάουαρντ Στερν και κάθε επιχειρηματικός ηγέτης έχει "ανθρώπους που τον μισούν",δυσφημιστές, και κριτικούς.Γιόγκι, Γκουρού, Πνευματικοί Διαλογιστές και κάθε θρησκευτικός ηγέτης σε κάθε θρησκεία έχει ανθρώπους που προσπαθούν να απομυθοποιήσουν και να εκθέσουν τους πρωταθλητές του ελεύθερου λόγου.
"Haters" come in all forms. Most are former "best friends", insiders, former close inner circle loyalists, ex-lovers, ex-employees, ex-spouses, and even relatives and close family members. The more you do that is "positive", the more "negative" you will get thrown at you. This is how the Universe keeps everything in balance. There has to be a balance between yin and yang.
"Οι άνθρωποι που μισούν" έρχονται σε κάθε μορφή.Πολλοί είναι πρώην "καλοί φίλοι", γνώστες, πρώην εραστές, πρώην εργαζόμενοι, πρώην σύζυγοι, και ακόμη συγγενείς και κοντινά μέλη της οικογένειας.Το περισσότερο που κάνεις και είναι "θετικό", τόσο περισσότερο "αρνητικό" θα σου ρίξουν.Έτσι είναι το πως το Σύμπαν κρατάει οτιδήποτε σε ισορροπία.Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο Γιν και στο Γιαν.

How do you handle this? There are many ways, which I teach in The Science of Personal Mastery Course. The main thing is to be happy when people talk bad about you. This means that what you are doing is right. In the second world war, the army air corps pilots said "you only get flack when you are over the target!"
Πως το διαχειρίζεσαι αυτό;υπάρχουν πολλοί τρόποι, που διδάσκω στην "Επιστήμη της Προσωπικής Εκπαίδευσης Κυριαρχίας".Το κύριο θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος όταν οι άνθρωποι μιλούν άσχημα για εσένα.Αυτό σημαίνει οτι οτι κάνεις είναι σωστό.Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο στρατός απο αεροπόρους έλεγε "γίνεσαι αντιληπτός όταν βρίσκεσαι πάνω στον στόχο!".

Sending positive energy to your "haters" is how to get the Universe to open the flood gates of prosperity, abundance and positivity in your life.
 Smile and be happy when the negative comes at you.
 Gandhi said "First they ignore you, then they laugh at you, then they attack you, and THEN you WIN!" Much love. KT


Στέλνοντας θετική ενέργεια στους "ανθρώπους που σε μισούν" είναι το πως οδηγείς το Σύμπαν να ανοίξει τις πύλες της ροής της ευημερίας, αφθονίας και θετικότητας στην ζωή σου.
Χαμογέλασε και να είσαι ευτυχισμένος όταν η αρνητικότητα έρχεται σε εσένα.
Ο  Γκάντι έλεγε "Πρώτα σε αγνοούν, μετά γελούν μαζί σου, μετά σου επιτίθενται και στο ΤΕΛΟΣ τους ΝΙΚΑΣ!"-Πολύ αγάπη ΚΤ
Translation into Greek Language by Katerina Kostaki
Μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα από την Κατερίνα Κωστάκη

Wednesday, September 28, 2016

Ο σκορπιός, μια διδακτική ιστορία

Ένας μοναχός ζεν, διαλογιζόμενος στις όχθες ενός ρέματος, είδε ένα σκορπιό που είχε πέσει μέσα στο νερό και αποφάσισε να τον σώσει. Όταν τον έπιασε, ο σκορπιός τον τσίμπησε.


Εξ αιτίας του πόνου, ο μοναχός άφησε πάλι τον σκορπιό ο οποίος έπεσε πάλι μέσα στο νερό.

Ο μοναχός προσπάθησε πάλι να τον βγάλει από το νερό αλλά ο σκορπιός τον τσίμπησε ξανά.


Ένας μαθητής που ήταν εκεί, πλησίασε τον μοναχό και τον ρώτησε:

«Με συγχωρείς δάσκαλε, κάθε φορά που προσπαθείτε να σώσετε τον σκορπιό, εκείνος σας τσιμπάει, γιατί συνεχίζετε;»


Ο μοναχός απάντησε:


«Η φύση του σκορπιού είναι να τσιμπάει αλλά αυτό δεν θα αλλάξει την δική μου εις το να βοηθήσω.»


Πήρε, λοιπόν ένα φύλλο και έβγαλε έξω τον σκορπιό από το νερό και έτσι του έσωσε την ζωή…στην συνέχεια γύρισε προς τον μαθητή και του είπε:

«Μην αλλάξεις ποτέ την φύση σου εάν κάποιος σου κάνει κακό, απλά πάρε προφυλάξεις.


Οι άνθρωποι είναι σχεδόν πάντα αχάριστοι για τα οφέλη που τους προσφέρετε,

αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να σταματήσετε να κάνετε το καλό,

να εγκαταλείψετε την αγάπη που έχετε μέσα σας.


Οι μεν επιδιώκουν την ευτυχία, οι δε την δημιουργούν.


Να ανησυχείς περισσότερο για την δική σου συνείδηση παρά για την υπόληψη σου.


Γιατί η συνείδηση δείχνει εκείνο που είσαι και η υπόληψη δείχνει εκείνο που οι άλλοι σκέφτονται για σένα.Όταν η ζωή, σου παρουσιάζει χίλιους λόγους για να κλάψεις,

 εσύ δείξε πως έχεις χίλιους λόγους για να γελάσεις.»

*Διαβάστε την Αγγλική έκδοση εδώ/Read the English version here
Sunday, September 25, 2016

ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ


Έναυσμα για το παρακάτω κείμενο ήταν μια συζήτηση (chat)  με έναν φίλο για το κείμενο που ανέβασα πριν από δυο χρόνια για την αχαριστία, αλλά και για την ζωή γενικότερα (διαβάστε εδώ).

Ο συγκεκριμένος φίλος πιστεύει πως η ερμηνεία της αχαριστίας, έτσι όπως την θέτω προσωπικά στο κείμενο μου, μπορεί να είναι και διαφορετική μέσα στην πραγματικότητα που ζούμε.
Με λίγα λόγια αυτό που εγώ θεωρώ ως αχαριστία και αχάριστο αντίστοιχα μπορεί να είναι μια υποκειμενική αντίληψη μου για ζωή.
Αυτή η δήλωση και διάφορα γεγονότα στην ζωή μου, μου έδωσαν το έναυσμα να γράψω ένα δικό μου κείμενο.

ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ,  ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ

Στην - μέχρι σήμερα- πορεία μου σε αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα έχω συναντήσει πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπων διαφορετικοί δε σε ποιότητα και σε ποσότητα.
Άνθρωποι που δεν δίστασαν να με βοηθήσουν να με στηρίξουν να με συμβουλεύσουν αλλά και άνθρωποι που τόλμησαν να τα βάλουν με το σύστημα, να βουτήξουν στα βαθιά νερά και να με σώσουν από τα ανθρωπόμορφα πιράνχας.


Τέτοιους ανθρώπους συνάντησα σε κομβικά σημεία της ζωής μου, εκεί όπου ήταν επείγουσα ανάγκη να εμφανιστούν, και όντως εμφανίστηκαν, σαν από μηχανής Θεοί.
Αυτοί οι άνθρωποι άλλαξαν τις γραμμές του τραίνου μου (το τραίνο της ζωής), και οδήγησαν το όχημα και εμένα  σε μια άλλη κατεύθυνση που ήταν περισσότερο ευοίωνη και αισιόδοξη για την εξέλιξη μου.
Έπειτα  υπήρχαν άνθρωποι που έμοιαζαν με την παραπάνω ποιότητα ανθρώπων, και έπραξαν παρόμοια με τους προηγούμενους, με μια διαφορά…
Μόλις η τροχιά άλλαξε, άλλαξε και η συμπεριφορά τους απέναντι μου.
Με λίγα λόγια   συνέπραξαν με το αντίπαλον δέος, και έγιναν βασιλικότεροι του βασιλέως προσπαθώντας να καννιβαλίσουν με τον χειρότερο τρόπο ότι όμορφο είχα δημιουργήσει.
Επίσης υπήρχαν άνθρωποι, που από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να με δυσφημίσουν, να λασπολογήσουν, να ρουφιανεύσουν, να μου σκάψουν κοινώς τον λάκκο, και να με «κάψουν» κοινώς στην πυρά, χωρίς κανένα απολύτως λόγο.
Αν τους ρωτήσετε, ούτε και οι ίδιοι γνωρίζουν το γιατί, αλλά ακόμη και να γνώριζαν δεν θα τολμούσαν να το ομολογήσουν.


Πως να ομολογήσεις το έγκλημα σου εάν δεν γνωρίζεις πως διαπράτεις έγκλημα; 
Πώς να αποδεχθείς τα σκοτεινότερα σημεία του εαυτού σου, και πάνω από όλα ότι αυτά είναι πως σε κυβερνούν;
Τέλος υπήρξαν και οι άνθρωποι που τους στήριξα με την δύναμη της ψυχής μου, τους συμβούλεψα όταν κανείς άλλος δεν το έπραξε, τους βοήθησα πρακτικά και ηθικά, τους έδωσα χρόνο να μιλήσουν  για τα δικά τους προβλήματα, μοίρασα τον χρόνο μου και την ενέργεια μου και εν τέλει τους βοήθησα να σπάσουν το κέλυφος τους και να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους, όταν κανένας άλλος δεν το έπραξε.
Ουσιαστικά έχω βοηθήσει και στηρίξει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις/ποιότητες ανθρώπων, είτε το γνώριζαν, είτε όχι. Και τους στήριξα είτε το αναγνώρισαν, είτε όχι.

Ορισμένοι απο αυτούς,  δυστυχώς, είναι και οι μεγαλύτεροι εχθροί μου σήμερα.

Είναι οι αχάριστοι που έγιναν αχαριστότεροι του ευεργετηθέντος, και συνέπραξαν επίσης με το αντίπαλον δέος για να με χλευάσουν για το ότι δεν ήμουν αδίστακτη και αχάριστη, όπως εκείνοι.

Προσωπικά έχω μελετήσει αρκετά όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και κατηγορίες ανθρώπων και έβγαλα κάποια συμπεράσματα.
Kάθε άνθρωπο που μου στάθηκε ακλόνητα δίπλα μου χωρίς να με εγκαταλείψει προς όφελος του τον εκτιμώ αφάνταστα.


 Όποιος μου έχει συμπαρασταθεί και δεν με εγκατέλειψε ή πρόδωσε ποτέ είναι ένας άνθρωπος που κατανοεί τις δυσκολίες και τα εμπόδια που έχω συναντήσει στην ζωή μου για να φτάσω ως εδώ που έχω φτάσει.
Είναι από τους λίγους που δεν έχει δείξει αχαριστία, αλλά αντίθετα δείχνει ευγνωμοσύνη και σεβασμό.
Είναι ο άνθρωπος εκείνος που έχει αποκτήσει αυτό-γνωσία, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα σκοτεινά κομμάτια του εαυτού του. 
Ή τουλάχιστον να κρατάει σε αρμονία τόσο τα φωτεινά όσο και τα σκοτεινά σημεία του.
Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πως η ευγνωμοσύνη είναι μια πύλη για το άνοιγμα της καρδιάς, και μέσω της ευγνωμοσύνης ο Νόμος της Έλξης λειτουργεί σαν ο τρίτος παράγοντας.
Ξέρετε γιατί; Γιατί είναι ταπεινός.
Δυστυχώς τέτοιας ποιότητας άνθρωποι είναι λίγοι σήμερα, ίσως απειροελάχιστοι.
Πιθανόν με την ταχύτητα που τρέχει η διαφθορά σήμερα σίγουρα αυτοί οι λίγοι και εκλεκτοί θα είμαστε το είδος προς εξαφάνιση.
Με μεγάλη μου έκπληξη, αλλά και φόβο οι λίγοι καλοί και εκλεκτοί χάνονται με μεγάλη αριθμητική ακρίβεια.
Βλέπω και τρομάζω με τον τρόπο που ο ένας μετά τον άλλο πέφτουν στην παγίδα.
Ίσως οι μεγάλες αξίες να αποκτήσουν ιστορική αξία. Να τις συναντάμε στις μεγάλες εγκυκλοπαίδειες και στα μεγάλα συγγράμματα σε κάποιες βιβλιοθήκες, αλλά μόνο σαν …λέξεις.

Οι μεγάλες αξίες που θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στον κάθε μας να χαθούν σαν ποιότητες από μέσα μας.

Και εμείς οι λίγοι γραφικοί και τρελοί να είμαστε το λάθος του συστήματος που τολμήσαμε να γράψουμε και να προειδοποιήσουμε τους υπόλοιπους σαν τις μοιραίες και τραγικές σύγχρονες Κασσάνδρες!

Το θέμα «αχαριστία» είναι τεράστιο,  αλλά η ερμηνεία του είναι μια.
Όπως είναι η ευγνωμοσύνη, η αλληλοβοήθεια, η αλληλοεκτίμηση, η ανιδιοτελής αγάπη, η ειλικρίνεια και άλλα πολλά.
Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία, παρά μόνο εκείνη την διαστρεβλωμένη ερμηνεία που αποδίδουν αυτοί που δεν θέλουν να δουν την ζωή κατάματα και να παραδεχτούν τα λάθη τους .
Η πραγματικότητα μας προκαλεί να είμαστε ο εαυτός μας. Να είμαστε αληθινοί.
Δεν μπορούν όλοι να είναι αληθινοί.
Δυστυχώς.
Προσωπικά αυτό προσπαθώ εδώ και 50 χρόνια.
Ίσως να κατάφερα να είμαι ο εαυτός μου, αλλά έχασα πολύ κόσμο από γύρω μου.
Το τίμημα του να είσαι αληθινός, ευγνώμων και να πιστεύεις στην προσφορά είναι μεγάλο.
Τόσο μεγάλο ώστε δεν αφήνει περιθώρια για διαπραγματεύσεις.
Οι επιλογές είναι λίγες και ο καθένας κρίνεται από τις επιλογές του.

© Κατερίνα Κωστάκη
Συγγραφέας-Ποιήτρια
www.facebook.com/authorkaterinakostaki


"Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος" …τάδε έφη Καλλίμαχος."Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος" …τάδε έφη Καλλίμαχος. Όμως ο αχάριστος τυχαίνει να είναι και φορέας πολλών άλλων δεινών και συμπεριφορών. 
Τυχαίνει να είναι συνειδητά ψεύτης, γιατί το ψέμα χρειάζεται για να συγκαλύψει την έλλειψη ηθικής, φοράει δυο προσωπεία, αλλά επιπλέον είναι συμφεροντολόγος και υπέρ-φιλόδοξος .

Η αχαριστία είναι σαν το κουτί της Πανδώρας. Μέσα από αυτό ξεπετάγονται ένα σωρό από κακές έξεις και ανηθικότητες.
Αυτός που είναι αχάριστος δεν θα διστάσει να επαναλάβει τις τεχνικές του, μόνο και μόνο για να ζήσει τον μύθο του. 
Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από εκείνον που διψάει για δόξα και αναγνώριση , όταν έχει ζήσει χρόνια στην σκοτεινή φωλιά του.
Μην υποκύπτεις στις ψεύτικες υποσχέσεις και στις κολακείες του. Όταν σε χρησιμοποιήσει για να ανέλθει , θα γίνει διπλά αχάριστος, και θα σε δυσφημήσει για να καλύψει τα ίχνη του.
Γι αυτό πρόσεχε… 

 © Κατερίνα Κωστάκη
Συγγραφέας-Ποιήτρια

*Το παραπάνω κείμενο αναρτήθηκε στο προφιλ μου στο  Facebook στις 20-09-2014Wednesday, September 14, 2016

Trip to Dimitsana and Vytina (Peloponnisos, Greece)

Hello all friends, I am back after a short while of introspection and inner search (smile). 
I decided to re-post a few of my posted images and videos on my Instagram on my trip to Dimitsana and Vytina (Peloponnisos, Greece).

* Dimitsana on Wikipedia
*The Open Air Water Power Museum in Dimitsana 
*Lousios River on Wikipedia


 


Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης Katerina Kostaki (@katerinakostaki1966) στις

Friday, August 26, 2016

Συμπαντικά Ειδύλλια, ένα αιθερικό ταξίδι στον κόσμο της φαντασίαςΠέρασε ήδη ένας χρόνος απο την ημέρα που το πέμπτο κατά σειρά βιβλίο μου, τα Συμπαντικά Ειδύλλια, ξεκίνησε το δικό του ταξίδι μέσα σε ποικίλες αναταράξεις τόσο κοινωνικές, όσο και οικονομικές.
Αναταράξεις που έχουν επηρεάσει την ζωή των Νεο-Ελλήνων και ουσιαστικά την έχουν χρωματίσει με γκρίζα χρώματα, μιας και η οικονομική δίνη έχει καταβροχθίσει τα όνειρα πολλών συνανθρώπων μας.
Μέσα σε αυτήν την δίνη γεννήθηκε το πέμπτο μου "πνευματικό παιδί", το οποίο αν μη τι άλλο, αποτελεί ενα ακόμη κρίκο στην πνευματική αλυσίδα που δασυνδέει όλα τα δημιουργήματα μου, εκδοθέντα και μη.
Τα Συμπαντικά Ειδύλλια διανύουν ήδη τον πρώτο χρόνο έκδοση τους, αλλά το περιεχόμενο του βιβλίου καθαυτό είναι ένα μυστηριώδες απόσταγμα ονείρων, οραμάτων και μυστικιστικών εμπειριών τις οποίες μετουσίωσα σε επτά μικρές ιστορίες.
Πράγματι το βιβλίο αποτελείται απο 7 διαφορετικές ιστορίες που κινούνται άνετα στον χώρο της φαντασίας, αλλά στην ουσία αποτελεί ένα βιωματικό έργο. 
Μέσα σε κάθε ιστορία υφαίνεται μια εντελώς διαφορετική πλοκή και ένα εναλλακτικό "σενάριο" απρόσμενων διεργασιών, υπερβατικών επικοινωνιών καθώς και πλήθος συμπαντικών μηνυμάτων τα οποία μιλούν για την αγάπη, την συμπόνοια, την πίστη, το εσώτερο φως και  την συμπαντική μας καταγωγή.

Ο σκοπός της συγγραφής του βιβλίου είναι πολύ απλός για όσους έχουν αναπτύξει την συνειδητότητα και την διαίσθηση τους, και ίσως πολύμπλοκος για όσους βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στο κουκούλι της ψεύτικης πραγματικότητας, και δεν είναι άλλος παρά η αφύπνιση και η αναγνώριση του "ποιοί αληθινά είμαστε".
Πιθανόν το βιβλίο να είναι για λίγα άτομα, όπως αποφάνθηκε μια φίλη αναγνώστρια μου, αλλά είναι σίγουρα για όλους όσους έχουν καθαρή "ματιά" και σκέφτονται με την καρδιά.
Ακόμη και εάν κάποιος θεωρεί τις 7 ιστορίες ως ιστορίες φαντασίας, ας επιτρέψει στον εαυτό του να παρασυρθεί στην μαγική ροή και να ταξιδέψει μέσα στις μαγευτικές νότες του βιβλίου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απο όλα όσους "αθέατα" και "σιωπηλά" συνέβαλαν στην ροή της διανοητικής ενέργειας, ώστε να γίνουν τα όνειρα και οι εμπειρίες μου κατεγραμμένες ιστορίες, και στην συνέχεια να προχωρήσω στην έκδοση του.
Στην φίλη μου Maryam Morrison που μου επέτρεψε να φιλοξενήσω τις υπέροχες δημιουργίες της τόσο για το εξώφυλλο του βιβλίου, όσο και τις 7 εικόνες στο εσωτερικό του.

Την Αθηνά Σαλωνίδου, η οποία έγραψε την καταπληκτική εισαγωγή του βιβλίου, η οποία περιγράφει καταπληκτικά αυτό που πραγματικά είμαι.
Την εκδότρια μου Χριστίνα Σαββανή και τις Εκδόσεις Άλλωστε που παρέλαβαν  και φιλοξενούν με αγάπη το βιβλίο μου στις Εκδόσεις τους.
Τον Παναγιώτη Κάρδαρη, την Νίνα Διακοβασίλη και πάλι την   Αθηνά Σαλωνίδου που συμμετείχαν και μίλησαν τόσο το για το βιβλίο, όσο και για την συγγραφέα του στην βιβλιοπαρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ στις 27-01-2016.

Την Μυρσίνη Μορέλλι, η οποία με την έξοχη ερμηνεία της, και το πηγαίο ταλέντο της μας ταξίδεψε στις άκρες του Σύμπαντος, καθώς και τον Διονύση Παλέρμο, ο οποίος ακούραστα  συνόδευε την απαγγελία των  κειμένων, αλλά και όλα τα μουσικά ακούσματα στην ίδια βιβλιοπαρουσίαση.

Τον Γιάννη Χναράκη για την συμβολή του στην βιβλιοπαρουσίαση με την δημιουργία της πρόσκλησης, η οποία περιλάμβανε όλη την συμπαντικότητα και το πνεύμα της αγάπης και του φωτός επιτρέποντας μας να ενθυμηθούμε λίγο πως όλες οι μεγάλες αλήθειες έρχονται αργά ή γρήγορα στο φως, όταν εμείς οι ίδιοι το επιτρέπουμε, δίνοντας φτερά στην καρδιά μας.
Τέλος σε όσους αγκάλιασαν το βιβλίο, το αναγνωστικό κοινό και όσους συμμετείχαν στην βιβλιοπαρουσίαση, καθώς και όσους συμβάλλουν στην προώθηση του με τα λόγια και τις πράξεις τους.
Η αγάπη που είναι και το μότο του συγκεκριμένου βιβλίου, και ολόκληρου του Δικτύου μου είναι μια ενέργεια που δεν χρειάζεται μεγάλη πρσπάθεια.
Μια απλή σκέψη είναι αρκετή ακόμη και ένας καλός λόγος. 

Με θετική σκέψη και ενέργεια προχωράω στους επόμενους στόχους που ευελπιστώ να σας αποκαλύψω όταν θα μου το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Γιατί το να πλάθει κανείς όνειρα είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, και ένας ολυμπιακός άθλος, αν σκεφτεί κανείς πόσες προκλήσεις και εμπόδια στέκονται στον δρόμο ενός δημιουργού που δεν ενδίδει ποτέ.
Ποιός ξέρει...ίσως όλες αυτές οι προκλήσεις και τα εμπόδια να αποτελέσουν το υλικό ενός μελλοντικού βιβλίου, που θα εμπνεύσει τους νέους οδοιπόρους, και θα τους δώσει υποστήριξη στο δικό τους μονοπάτι!

Καλό μας ταξίδι στα πνευματικά μονοπάτια!

Κατερίνα Κωστάκη

BOOKS/ΒΙΒΛΙΑ

Copyright by

Copyright by
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AFFILIATE LINKS

Popular Posts~Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Katerina's bookshelf: books-worth-readingMore of Katerina's books »
Book recommendations, book reviews, quotes, book clubs, book trivia, book lists
Copyright Katerina Kostaki 2013-2016. Powered by Blogger.