Christmas and New Year's Eve 2017 wishes-Χριστουγεννιάτικες Ευχές (Academy of Inner Light)

Kevin Trudeau on Success Secrets-Ο Κέβιν Τρυντώ για τα Μυστικά της Επιτυχίας

Let me share 2 secrets that will give you success in every area of your life. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ 2 μυστικά που θα σας προσφέρ...

Sunday, January 15, 2017

What are some theories about 'The OA'?-Quora (Katerina Kostaki)

Sunday, January 8, 2017

Kevin Trudeau on Success Secrets-Ο Κέβιν Τρυντώ για τα Μυστικά της Επιτυχίας


Let me share 2 secrets that will give you success in every area of your life.
Επιτρέψτε μου να μοιραστώ 2 μυστικά που θα σας προσφέρουν επιτυχία σε κάθε τομέα της ζωής σας.

 First, live in the present moment, be in present time, fully experience and focus on the "now". 
Πρώτα, ζήστε στην παρούσα στιγμή, να είστε στον παρόν χρόνο, πλήρη εμπειρία και συγκέντρωση στο "τώρα".

If you examine your thoughts, you will find that you are almost always thinking about the past, or the future. 
Εάν εξετάσετε τις σκέψεις σας, θα βρείτε ότι σχεδόν πάντα σκέφτεστε το παρελθόν, η το μέλλον.

Most people think of the past with some form of guilt, regret or negative feelings.
Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται το παρελθόν με κάποια μορφή ενοχής, μετάνοιας ή αρνητικά συναισθήματα.


When you are not thinking about the past, most people's thoughts are about the future: what they want or do not want to happen (and most of these future thoughts are fear based).
Όταν δεν σκέφτεστε το παρελθόν, οι σκέψεις  των περισσότερων ανθρώπων έχουν σχέση με το μέλλον: τι θέλουν ή τι δεν θέλουν να συμβεί (και οι περισσότερες σκέψεις για το μέλλον έχουν βάση τον φόβο).


 Most people never really are thinking about and focusing on the moment they are experiencing. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ αληθινά δεν σκέφτονται και δεν επικεντρώνονται στο λεπτό που ζουν σαν εμπειρία.

If you can focus on the "now", the moment you are living and experiencing, you will release your inner peace and joy.
Αν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στο "τώρα", το λεπτό που ζείτε και βιώνετε σαν εμπειρία, θα απελευθερώσετε την εσωτερική ειρήνη και χαρά.


You will also vibrate frequencies that will allow you to create the life you "want".
Θα εκπέμπετε επίσης συχνότητες που θα σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε την ζωή που "θέλετε".


 The second secret is to truly love and cherish yourself. 
Το δεύτερο μυστικό είναι να αγαπάς και να χαίρεσαι τον εαυτό σου.

When you love yourself without judgment, you can BE the love that you ARE.
Όταν αγαπάς τον εαυτό σου χωρίς κρίση, μπορείς να ΓΙΝΕΙΣ η αγάπη που ΕΊΣΑΙ.

 When this happens, you are blissful. 
Όταν αυτό συμβαίνει, είστε γεμάτοι ευλογία.


You will live in the moment with grace and ease.
Θα ζήσετε στο λεπτό με χάρη και ηρεμία.


 You will radiate love, attract your "desires", and create a magical glorious life filled with peace, contentment and fulfillment.
Θα ακτινοβολείτε αγάπη, θα έλκετε τις "επιθυμίες" σας, και θα δημιουργείτε μια μαγική δοξασμένη ζωή  γεμάτη, ειρήνη, επάρκεια και ολοκλήρωση.


You will be happy no matter what the conditions are, yet all the conditions will be better than ever anyway. 
Θα είστε χαρούμενοι ανεξάρτητα ποιες είναι οι συνθήκες, αλλά τελικά οι συνθήκες θα είναι καλύτερες από ποτέ άλλοτε.


You are deeply and unconditionally loved so love yourself and experience what is already yours...your own magnificence. 
Είστε βαθιά και άνευ όρων αγαπημένοι γι αυτό αγαπήστε τον εαυτό σας και βιώστε την εμπειρία που είναι ήδη δική σας...η φανταστιστότητα σας.

Much love...KT
Με αγάπη ΚΤ


Μετάφραση απο το πρωτότυπο στα Ελληνικά απο την συγγραφέα-ποιήτρια Κατερίνα Κωστάκη
Translation from the original text into Greek language by author-poet Katerina Kostaki

Sunday, December 25, 2016

Christmas and New Year's Eve 2017 wishes-Χριστουγεννιάτικες Ευχές (Academy of Inner Light)


My heartfelt wishes and blessings for a festive, joyful, inspirational and abundant Christmas and New Year 2017. 🎄🎇
Essentially I am willing to share with all people around the Globe my good will, Inner Light and Knowledge to make this world a better place and  inspire people to discover who they truly are as I always keep doing since my very first moment of  Awakening.
Timelines change easily if we are willing to ...and we make our own choises that are destined to offer beauty, love, compassion, and an innermost desire to learn and educate ourselves.
Hope this year you are still close to our Higher Virtues and Ideals and never spoil a single moment in the name of vanity and arrongance.

💞 Love and blessings! 💞

Katerina Kostaki
Visionary author-poet-healer
Academy of Inner Light

Τις καλύτερες από καρδίας ευχές μου και ευλογίες για εορταστικά, χαρούμενα, εμπνευσμένα και γεμάτα Αφθονία Χριστούγεννα και το Νέο Έτος 2017. 🎄🎇
Αληθινά προτίθεμαι να μοιραστώ με όλους τους ανθρώπους σε όλο τον Κόσμο την καλή μου θέληση, Εσώτερο Φως και Γνώση για να κάνω τον κόσμο ένα καλύτερο τόπο και να εμπνεύσω τους ανθρώπους να ανακαλύψουν ποιοι πραγματικά είναι όπως πάντα συνεχίζω να κάνω από το πρώτο λεπτό της Αφύπνισης.
Οι χρονογραμμές αλλάζουν εύκολα εάν προτιθέμεθα ...και κάνουμε τις επιλογές μας που έχουν προορισμό να προσφέρουν ομορφιά, αγάπη, συμπόνοια και ένα διακαή πόθο να μάθουμε και να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας.
Ελπίζω αυτή την χρονιά να είστε κοντά στις Ανώτερες Αξίες και Ιδανικά μας και να μην σπαταλήσετε και το παραμικρό λεπτό στο όνομα της ματαιοδοξίας και της  αλαζονείας.

💞 Αγάπη και Ευλογίες! 💞

Κατερίνα Κωστάκη
Οραματική συγγραφέας-ποιήτρια-θεραπεύτρια
Academy of Inner Light

**The following SMILEBOX App opens slowly in a new window.
**Η  ακόλουθη εφαρμογή του SMILEBOX ανοίγει αργά σε ένα νέο παράθυρο.

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
This picture slideshow made with Smilebox

SPIRITUAL EVOLUTION VIDEOS BY KATERINA KOSTAKI

Friday, December 23, 2016

Opening of new office of Literary House of Pireus-Εγκαίνια νέων γραφείων της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά (18-12-2016)
Φωτογραφικό υλικό από τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά που πραγματοποιήθηκαν στις 18/12/2016 στην Καστέλλα  με την Σοφία Σπύρου, Στέφανο Μίλεση, Ευα Μπογιατζή-Μίλεση & τον Δημήτρη Κρασονικολακη, καθώς και άλλους εκλεκτούς φίλους της Φιλολογικής Στέγης Πειραιάς 🎄 🎻

Imagery from the opening of the new office of the Literary House of Pireus held on 18/12/2016 at Kastella (Pireus-Greece) with Sofia Spirou,Stefanow Milesis, Eva Mpogiatzi-Milesi and Dimitris Krasonikolakis as well as various prominent friends of Literary House of Pireus 🎄🎻 ✨

 ⤇ Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στην σελίδα μας στο Facebook ✨
⤇ For more images of this event please visit our page on Facebook ✨


A photo posted by Katerina Kostaki (@katerinakostaki1966) on


Saturday, December 3, 2016

Mysterious Antarctica → The World's Best Kept Secret?

One of the most mysterious places in our planet kept secret Antarctica has been revealing its true "identity".
Truth is our there.Let's start searching for it...


Wednesday, November 23, 2016

Nόαμ Τσόμσκι:Τεχνικές χειραγώγησης της κοινής γνώμης Ο κορυφαίος διανοητής αναλύει τις τεχνικές που διαμορφώνουν τη σκέψη του κοινού και οι οποίοι βρίσκονται στην υπηρεσία του κέρδους και του θεάματος. 


Η τεχνική της διασκέδασης: Πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου, η τεχνική της διασκέδασης συνίσταται στη στροφή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και από τις μεταλλαγές που αποφασίστηκαν από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, με ένα αδιάκοπο καταιγισμό διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομερειών... 

Η τεχνική της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη για να αποτραπεί το κοινό από το να ενδιαφερθεί για ουσιαστικές πληροφορίες στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της Ψυχολογίας, της Νευροβιολογίας και της Κυβερνητικής.
 «Κρατήστε αποπροσανατολισμένη την προσοχή του κοινού, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, αιχμαλωτισμένη σε θέματα χωρίς καμιά πραγματική σημασία. Κρατήστε το κοινό απασχολημένο, απασχολημένο, απασχολημένο, χωρίς χρόνο για να σκέφτεται· να επιστρέφει κανονικά στη φάρμα με τα άλλα ζώα». Απόσπασμα από το Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους. 


Η τεχνική της δημιουργίας προβλημάτων, και στη συνέχεια παροχής των λύσεων: Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης «πρόβλημα-αντίδραση-λύση». Πρώτα δημιουργείτε ένα πρόβλημα, μια «έκτακτη κατάσταση» για την οποία μπορείτε να προβλέψετε ότι θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση του κοινού, ώστε το ίδιο να ζητήσει εκείνα τα μέτρα που εύχεστε να το κάνετε να αποδεχτεί. Για παράδειγμα: αφήστε να κλιμακωθεί η αστική βία, ή οργανώστε αιματηρές συμπλοκές, ώστε το κοινό να ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα περιορίζουν τις ελευθερίες του. Ή, ακόμη: δημιουργήστε μια οικονομική κρίση για να κάνετε το κοινό να δεχτεί ως αναγκαίο κακό τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών.


Η τεχνική της υποβάθμισης: Για να κάνει κάποιος αποδεκτό ένα απαράδεκτο μέτρο, αρκεί να το εφαρμόσει σταδιακά κατά «φθίνουσα κλίμακα» για μια διάρκεια 10 ετών. Μ' αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν ριζικά νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός) στις δεκαετίες του 1980 και 1990. Μαζική ανεργία, αβεβαιότητα, «ευελιξία», μετακινήσεις, μισθοί που δεν διασφαλίζουν πια ένα αξιοπρεπές εισόδημα· τόσες αλλαγές, που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση, αν είχαν εφαρμοστεί αιφνιδίως και βίαια. 


Η στρατηγική της αναβολής (Σαλαμοποίηση): Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσετε ως «οδυνηρή αλλά αναγκαία», αποσπώντας την συναίνεση του κοινού στο παρόν, για την εφαρμογή της στο μέλλον. Είναι πάντοτε πιο εύκολο να αποδεχτεί κάποιος αντί μιας άμεσης θυσίας μια μελλοντική. Πρώτα απ'όλα, επειδή η προσπάθεια δεν πρέπει να καταβληθεί άμεσα. Στη συνέχεια, επειδή το κοινό έχει πάντα την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «όλα θα πάνε καλύτερα αύριο» και ότι μπορεί, εντέλει, να αποφύγει τη θυσία που του ζήτησαν. Τέλος, μια τέτοια τεχνική αφήνει στο κοινό ένα κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να συνηθίσει στην ιδέα της αλλαγής, και να την αποδεχτεί μοιρολατρικά, όταν κριθεί ότι έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για την τέλεσή της. 


Η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό σαν να είναι μωρά παιδιά: Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν έναν αφηγηματικό λόγο, επιχειρήματα, πρόσωπα και έναν τόνο ιδιαιτέρως παιδικό, εξουθενωτικά παιδιάστικο, σαν να ήταν ο θεατής ένα πολύ μικρό παιδί ή σαν να ήταν διανοητικώς ανάπηρος. Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται να εξαπατηθεί ο θεατής, τόσο πιο παιδιάστικος τόνος υιοθετείται από τον διαφημιστή. Γιατί; «Αν [ο διαφημιστής] απευθυνθεί σε κάποιον σαν να ήταν παιδί δώδεκα ετών, τότε είναι πολύ πιθανόν να εισπράξει, εξαιτίας του έμμεσου και υπαινικτικού τόνου, μιαν απάντηση ή μιαν αντίδραση τόσο απογυμνωμένη από κριτική σκέψη, όσο η απάντηση ενός δωδεκάχρονου παιδιού». Απόσπασμα από το «Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους». 


Η τεχνική του να απευθύνεστε στο συναίσθημα μάλλον παρά στη λογική: Η επίκληση στο συναίσθημα είναι μια κλασική τεχνική για να βραχυκυκλωθεί η ορθολογιστική ανάλυση, επομένως η κριτική αντίληψη των ατόμων. Επιπλέον, η χρησιμοποίηση του φάσματος των αισθημάτων επιτρέπει να ανοίξετε τη θύρα του ασυνείδητου για να εμφυτεύσετε ιδέες, επιθυμίες, φόβους, παρορμήσεις ή συμπεριφορές...

Η τεχνική του να κρατάτε το κοινό σε άγνοια και ανοησία: Συνίσταται στο να κάνετε το κοινό να είναι ανίκανο να αντιληφθεί τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιείτε για την υποδούλωσή του. «Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι πιο φτωχή, ώστε η τάφρος της άγνοιας που χωρίζει τις κατώτερες τάξεις από τις ανώτερες τάξεις να μη γίνεται αντιληπτή από τις κατώτερες». Απόσπασμα από το «πλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους».


Η τεχνική του να ενθαρρύνεις το κοινό να αρέσκεται στη μετριότητα: Συνίσταται στο να παρακινείς το κοινό να βρίσκει «cool» ό,τι είναι ανόητο, φτηνιάρικο και ακαλλιέργητο. 


Η τεχνική του να αντικαθιστάς την εξέγερση με την ενοχή: Συνίσταται στο να κάνεις ένα άτομο να πιστεύει ότι είναι το μόνο υπεύθυνο για την συμφορά του, εξαιτίας της διανοητικής ανεπάρκειάς του, της ανεπάρκειας των ικανοτήτων του ή των προσπαθειών του. Έτσι, αντί να εξεγείρεται εναντίον του οικονομικού συστήματος, απαξιώνει τον ίδιο τον εαυτό του και αυτο-ενοχοποιείται, κατάσταση που περιέχει τα σπέρματα της νευρικής κατάπτωσης, η οποία έχει μεταξύ άλλων και το αποτέλεσμα της αποχής από οποιασδήποτε δράση. Και χωρίς τη δράση, γλιτώνετε την επανάσταση! 


Η τεχνική του να γνωρίζεις τα άτομα καλύτερα από όσο γνωρίζουν τα ίδια τον εαυτό τους: Στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, οι κατακλυσμιαία πρόοδος της επιστήμης άνοιξε μια ολοένα και πιο βαθιά τάφρο ανάμεσα στις γνώσει του ευρέως κοινού και στις γνώσεις που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ιθύνουσες ελίτ. Χάρη στη Βιολογία, τη Νευροβιολογία και την εφαρμοσμένη ψυχολογία, το «σύστημα» έφτασε σε μια εξελιγμένη γνώση του ανθρώπινου όντος, και από την άποψη της φυσιολογίας και από την άποψη της ψυχολογίας. Το σύστημα έφτασε να γνωρίζει τον μέσο άνθρωπο καλύτερα απ' όσο γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το σύστημα ασκεί έναν πολύ πιο αυξημένο έλεγχο και επιβάλλεται με μια μεγαλύτερη ισχύ επάνω στα άτομα απ' όσο τα άτομα στον ίδιο τον εαυτό τους. Και όμως για να καταρρεύσουν όλα αυτά αρκεί μια στιγμή αφύπνισης. Το «κόκκινο χάπι» που έλεγε ο Μορφέας στον Νέο στην ταινία Μatrix. Αν υπάρξει έστω μια φευγαλέα στιγμή αφύπνισης όλο το οικοδόμημα καταστρέφεται και πέφτει όπως μια κουρτίνα, και το κυριότερο η κουρτίνα αυτή δεν μπορεί να αναρτηθεί ξανά. Για αυτό σας παρουσιάζουμε τις 10 τεχνικές, μόλις τις παρατηρήσετε ότι συμβαίνουν γύρω σας και εφαρμόζονται κάθε μέρα, η αφύπνιση έρχεται νομοτελειακά. 
Για όποιον θέλει περισσότερη αφύπνιση ας διαβάσει το«σπήλαιο του Πλάτωνα» και θα ξημερώσει ένας καινούριος κόσμος. 

Friday, November 11, 2016

Literary House of Pireus Membership-Συμμετοχή στην Φιλολογική Στέγη Πειραιά

ENGLISH FOLLOWS THE GREEK TEXT 

Με χαρά σας ανακοινώνω οτι απο χθές είμαι επίσημα μέλος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά.
Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Katerina Kostaki (@katerinakostaki1966) στις
 
Ευχαριστώ πολύ τον Στεφανο Μίλεση/Stefanos Milesis και τον Δημήτρη Κρασονικολάκη για την πρόταση τους προς σε εμένα και την αποδοχή μου στον υπέροχο κύκλο Λογοτεχνών, Ποιητών και Καλλιτεχνών που έχουν δημιουργήσει με σκοπό την διάδοση του Πνεύματος, των Γραμμάτων και Τεχνών.
*Φωτογραφίες και βίντεο απο την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ToTheatron Cafe στις 09-10-2016.Happily I'd love to announce you that I am officially member of the Literary House of Pireus (Greece).
I would like to thank Stefanos Milesis and Dimitris Krasonikolakis for the proposal and my acceptance into the fabulous circle of Novelists, Poets and Artists created with purpose the transpiration of Spirit, Literature and Arts.
*Images and video taken on the meeting of the Literary House of Pireus at the TheTheatron Cafe on 09-10-2016.

Wednesday, November 2, 2016

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ, Κ...: Artwork by Amoroustak on Deviantart Έναυσμα για το παρακάτω κείμενο ήταν μια συζήτηση ( chat )  με έναν φίλο για  το κείμενο που αν...

Thursday, October 20, 2016

HOW TO FEEL FULFILLED AS AN ARTIST -ΠΩΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣΠΩΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
(η πως να ξεφορτωθείς το αυτο-μπλοκάρισμα)

  1.  Ποτέ μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους καλλιτέχνες.
  2. Να γνωρίζεις πως η οικογένεια σου είναι προκατελλειμένη.Είτε προς είτε εναντίον, οι απόψεις τους λοξεύουν, και δεν αντιπροσωπεύουν μια ακριβή απεικόνιση της εργασίας σου προς τον κόσμο.
  3.  Να βασίσεις την επιτυχία σου στο πως η τέχνη σου έχει εμπλουτίσει την ζωή σου και πως αισθάνεσαι όταν την δημιουργείς.
  4. Διαρκώς να σπρώχνεις τον εαυτό σου να επεκτείνεται και να μαθαίνει.
  5.  Γνώριζε οτι η τέχνη δεν μπορεί ποτέ να μετρηθεί με δολλάρια, και δε νμπορεί να εκτιμηθεί σε αξία.
  6. Πίστευε οτι όταν κάνεις τον κόσμο περισσότερο όμορφο, υπάρχουν πάντα αρκετά.Τίμια εργασία δεν σημαίνει οτι είναι συμβιβασμός , εάν υποστηρίζει την δημιουργία τέχνης.
  7. Θυμήσου οτι είναι η δουλειά του καλλιτέχνη να δημιουργεί νεο πολιτισμό, και οχι απλά να αναμασά οτι υπάρχει.
  8. Μην περιμένεις την οικογένεια σου να εκτιμήσει την τέχνη σου, αλλά κάνε οτι καλύτερο να τους εκπαιδεύσεις, υπομονετικά.
  9.  Όταν ένας πελάτης/ιδιοκτήτης γκαλλερί/προστάτης προσφέρουν την συμβουλή τους, χαμογέλασε και νεύσε.Μετά δημιούργησε την τέχνη σου αυθεντικά.
  10. Θυμήσου τι είπε ο Νταλί "Μην έχεις τον φόβο της τελειότητας.Δεν θα την φτάσεις ποτέ".

Sunday, October 2, 2016

Zen Master and the Scoprio, a didactic story


"A Zen Master sees an scorpion drown and decided to pull the scorpio from the water. He calmly extended his hand out to reach the creature when he did, the scorpion stung him.
With the effect of pain, the master let go the creature and it fell back into the water, the Master realising that the scorpio is drowning. 
He got back and try to rescue the scorpion but the scorpion stung him again. 
The master let it go again, after a bit relief from the pain. 
The teacher tried pricked the creature again and the scorpio stung him again.

A young disciple standing by, approached the Master and said, "Excuse me Master, you are going to hurt yourself try to save that evil, vicious creature! why are you insist??
Do not you understand that each time you try help the creature, it sting you? "
The master replied, the nature of the scorpion is to sting and mine is to help and it will not change mine in helping the scorpio.

So the teacher thought for a while and used a leaf from the nearby tree to pull the scorpion from the water and saved his life, then turning to his young disciple, he continued:

"Do not change your nature if someone hurts you, just take precautions.
Some pursue happiness, others create it.

People are mostly ungrateful for the profits you always offer, but that's not a reason to stop sharing goodness, to give up love that you have within.

Preoccupy yourself more with your conscience than your reputation. 

Because your consciousness is what you are and your reputation is what others think of you.


When life presents you with thousand reasons to cry, show it that you have a thousand reasons to smile. "

*Read the Greek version here

A posititive vibration and the bright side of life-Η θετική δόνηση και η συγκέντρωση στην φωτεινή πλευρά της ζωής


Saying "Hello" to all friends with a positive vibration and focus on the bright side of life
Λέγοντας"Γεια" σε όλους τους φίλους με μια θετική δόνηση και συγκέντρωση στην φωτεινή πλευρά της ζωήςSaturday, October 1, 2016

Kevin Trudeau:How to deal with negative people/Κέβιν Τρυντώ: Πως να ασχοληθείς με αρνητικούς ανθρώπους


Many people ask me how to deal with negative people. Everyone has "negative" people in their lives. Everyone has people who talk bad about you behind your back; will turn their back on you when things are not going well; will stab you in the back; will be disloyal to you; who are jealous of you; who will try to hurt you; who will do everything they can to see you suffer; and the list goes on.

Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν πως να ασχοληθούν με αρνητικούς ανθρώπους.Ο καθένας έχει αρνητικούς ανθρώπους στην ζωή τους.Ο καθένας έχει ανθρώπους που μιλούν άσχημα πίσω από την πλάτη του.Που θα γυρίσουν την πλάτη τους σε εσένα όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλά.Που θα σε μαχαιρώσουν πισώπλατα.Που θα είναι μη πιστοί σε εσένα.Που σε ζηλεύουν.Που θα προσπαθήσουν να σε πληγώσουν.Που θα κάνουν οτιδήποτε που μπορούν για να σε δουν να υποφέρεις. Και η λίστα συνεχίζεται. 

Everyone has such people in their lives. It does not matter if you are a saint, a successful business person, a spiritual person, a mother, a dad, a worker, a famous celebrity, a journalist, a radio host, an author, a Politian, a doctor, or an artist.

Ο καθένας έχει τέτοιους ανθρώπους στην ζωή του.Δεν έχει καμία σημασία εάν είσαι άγιος, ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, ένας πνευματικός άνθρωπος, μια μητέρα, ένας πατέρας, ένας εργάτης, ένας διάσημος, ένας δημοσιογράφος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας συγγραφέας, ένας πολιτικός, ένας γιατρός ή ένας καλλιτέχνης.

Everyone has "haters" in their life. Mother Theresa had many such people. Steven Jobs, Trump, Marc Cuban, Rush Limbagh, Howard Stern, and every business leader has "haters", detractors, and critics. Yogi's, Guru's, Spiritual Meditators, and every religious leader in every religion has people who try to "debunk" and "expose" these champions of free speech.

Ο καθένας έχει "ανθρώπους που τον μισούν" στην ζωή του.Η Μητέρα Τερέζα είχε πολλούς τέτοιους ανθρώπους.Ο Στίβεν Τζομπς, ο Τράμπ,ο Μάρκ Κιούμπαν, ο Ράς Λίμπαχ, ο Χάουαρντ Στερν και κάθε επιχειρηματικός ηγέτης έχει "ανθρώπους που τον μισούν",δυσφημιστές, και κριτικούς.Γιόγκι, Γκουρού, Πνευματικοί Διαλογιστές και κάθε θρησκευτικός ηγέτης σε κάθε θρησκεία έχει ανθρώπους που προσπαθούν να απομυθοποιήσουν και να εκθέσουν τους πρωταθλητές του ελεύθερου λόγου.
"Haters" come in all forms. Most are former "best friends", insiders, former close inner circle loyalists, ex-lovers, ex-employees, ex-spouses, and even relatives and close family members. The more you do that is "positive", the more "negative" you will get thrown at you. This is how the Universe keeps everything in balance. There has to be a balance between yin and yang.
"Οι άνθρωποι που μισούν" έρχονται σε κάθε μορφή.Πολλοί είναι πρώην "καλοί φίλοι", γνώστες, πρώην εραστές, πρώην εργαζόμενοι, πρώην σύζυγοι, και ακόμη συγγενείς και κοντινά μέλη της οικογένειας.Το περισσότερο που κάνεις και είναι "θετικό", τόσο περισσότερο "αρνητικό" θα σου ρίξουν.Έτσι είναι το πως το Σύμπαν κρατάει οτιδήποτε σε ισορροπία.Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο Γιν και στο Γιαν.

How do you handle this? There are many ways, which I teach in The Science of Personal Mastery Course. The main thing is to be happy when people talk bad about you. This means that what you are doing is right. In the second world war, the army air corps pilots said "you only get flack when you are over the target!"
Πως το διαχειρίζεσαι αυτό;υπάρχουν πολλοί τρόποι, που διδάσκω στην "Επιστήμη της Προσωπικής Εκπαίδευσης Κυριαρχίας".Το κύριο θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος όταν οι άνθρωποι μιλούν άσχημα για εσένα.Αυτό σημαίνει οτι οτι κάνεις είναι σωστό.Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο στρατός απο αεροπόρους έλεγε "γίνεσαι αντιληπτός όταν βρίσκεσαι πάνω στον στόχο!".

Sending positive energy to your "haters" is how to get the Universe to open the flood gates of prosperity, abundance and positivity in your life.
 Smile and be happy when the negative comes at you.
 Gandhi said "First they ignore you, then they laugh at you, then they attack you, and THEN you WIN!" Much love. KT


Στέλνοντας θετική ενέργεια στους "ανθρώπους που σε μισούν" είναι το πως οδηγείς το Σύμπαν να ανοίξει τις πύλες της ροής της ευημερίας, αφθονίας και θετικότητας στην ζωή σου.
Χαμογέλασε και να είσαι ευτυχισμένος όταν η αρνητικότητα έρχεται σε εσένα.
Ο  Γκάντι έλεγε "Πρώτα σε αγνοούν, μετά γελούν μαζί σου, μετά σου επιτίθενται και στο ΤΕΛΟΣ τους ΝΙΚΑΣ!"-Πολύ αγάπη ΚΤ
Translation into Greek Language by Katerina Kostaki
Μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα από την Κατερίνα Κωστάκη

BOOKS/ΒΙΒΛΙΑ

Copyright by

Copyright by
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AFFILIATE LINKS

Popular Posts~Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Katerina's bookshelf: books-worth-readingMore of Katerina's books »
Book recommendations, book reviews, quotes, book clubs, book trivia, book lists
Copyright Katerina Kostaki 2013-2016. Powered by Blogger.